Bảng báo giá giấy in Sang Hà tại TP.HCM và các tỉnh


BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN VĂN PHÒNG

Download Báo giá Excel tại đây

Download Báo giá PDF tại đây

Download Báo giá Catalogue tại đây


BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN VĂN PHÒNG - SANG HÀ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG HÀ - Mã số thuế: 0309345786 

ĐC:Số 06 - 07 - 08 -09 Đường T4B, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Tel:(08) 38.156.427 - 093.4567.670 - FAX: (08)38.130.448

Email: [email protected]

Website: giayinsangha.com - sangha.vn

HOT LINE: (08) 38.156.427 - 093.4567.670

 

BẢNG GIÁ GIẤY IN VĂN PHÒNG


STT Mã SP LOẠI SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ
Ngành Hàng : Giấy giới thiệu
Ngành Hàng : Giấy niêm phong
Ngành Hàng : Giấy vệ sinh
Ngành Hàng : Giấy in bill và giấy in nhiệt
Ngành Hàng : Giấy ghi chú
Ngành Hàng : Giấy fax
Ngành Hàng : Giấy cuộn
Ngành Hàng : Giấy in liên tục
Ngành Hàng : Giấy gói quà
Ngành Hàng : Giấy Scan
Ngành Hàng : Giấy caro
Ngành Hàng : Giấy phân trang
Ngành Hàng : Giấy decal
Ngành Hàng : Giấy In Phòng Sạch
Ngành Hàng : Giấy than
Ngành Hàng : Giấy in màu
Nhóm : Giấy ford màu
0 Giấy Ford màu các loại Giấy Ford màu các loại Liên Hệ
Nhóm : Giấy in ảnh
1 Inkjet A4 160gms Couche Inkjet A4 160gms Couche Liên Hệ
2 EPSON Glossy Photo Paper A4 EPSON Glossy Photo Paper A4 Liên Hệ
3 Epson Giấy in ảnh Epson Liên Hệ
4 Kodak Giấy in ảnh Kodak Liên Hệ
5 Giấy in ảnh Kim Mai Giấy in ảnh Kim Mai Liên Hệ
Nhóm : Giấy Bìa Màu
6 Giấy Bìa Màu Office Plus Giấy Bìa Màu Office Plus Liên Hệ
7 Giấy Bìa Màu TenPlus Giấy Bìa Màu TenPlus Liên Hệ
Ngành Hàng : Giấy in - Giấy photocopy
Nhóm : Giấy Copy Laser
8 Copy Laser 70g A4 Giấy Copy Laser 70g A4 Liên Hệ
Nhóm : Giấy IK Natural
9 IK Natural 70g A4 Giấy IK Natural 70g A4 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Quality
10 Quality 70g A4 Giấy Quality 70g A4 Liên Hệ
11 Quality 80g A4 Giấy Quality 80g A4 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Primary
12 Primary 80g A4 Giấy Primary 80g A4 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Bãi Bằng
13 Bãi Bằng A5 68g Giấy Bãi Bằng A5 68g Liên Hệ
14 Bãi Bằng A4 60g Giấy Bãi Bằng A4 60g Liên Hệ
15 Bãi Bằng A4 70g Giấy Bãi Bằng A4 70g Liên Hệ
16 Bãi Bằng A3 70g Giấy Bãi Bằng A3 70g Liên Hệ
Nhóm : Giấy Accura
17 Accura A4 70g Giấy Accura A4 70g Liên Hệ
Nhóm : Giấy Sang Hà
18 Sang hà 82g A5 Giấy sang hà 82g A5 Liên Hệ
19 sang hà 72g A4 Giấy sang hà 72g A4 Liên Hệ
20 sang hà 82g A4 Giấy sang hà 82g A4 Liên Hệ
21 sang hà 72g A3 Giấy sang hà 72g A3 Liên Hệ
22 Sang hà 82g A3 Giấy sang hà 82g A3 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Excel
23 Excel 72g A5 Giấy Excel 72g A5 Liên Hệ
24 Excel 82g A5 Giấy Excel 82g A5 Liên Hệ
25 Excel 68g A4 Giấy Excel 68g A4 Liên Hệ
26 Excel 72g A4 Giấy Excel 72g A4 Liên Hệ
27 Excel 82g A4 Giấy Excel 82g A4 Liên Hệ
28 Excel 72g A3 Giấy Excel 72g A3 Liên Hệ
29 Excel 82g A3 Giấy Excel 82g A3 Liên Hệ
Nhóm : Giấy IK Plus
30 Giấy IK Plus 70g A4 Giấy IK Plus 70g A4 Liên Hệ
31 IK Plus 80g A4 Giấy IK Plus 80g A4 Liên Hệ
32 IK Plus 70g A3 Giấy IK Plus 70g A3 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Idea
33 Idea 70g A4 Giấy Idea 70g A4 Liên Hệ
34 Idea 80g A4 Giấy Idea 80g A4 Liên Hệ
35 Giấy Idea 70g A3 Liên Hệ
36 Giấy Idea 70g A5 Liên Hệ
37 Giấy Idea 80g A3 Liên Hệ
38 Giấy Idea 80g A5 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Clever Up
39 Clever Up 70g A4 Giấy Clever Up 70g A4 Liên Hệ
40 Clever Up 80g A4 Giấy Clever Up 80g A4 Liên Hệ
Nhóm : Giấy A+ Plus
41 A+ Plus 70g A4 Giấy A+ Plus 70g A4 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Supreme
42 Supreme 70g A4 Giấy Supreme 70g A4 Liên Hệ
43 Supreme 80g A4 Giấy Supreme 80g A4 Liên Hệ
44 Supreme 70g A3 Giấy Supreme 70g A3 Liên Hệ
45 Giấy Supreme A5 70g Liên Hệ
46 Giấy Supreme A3 80 Liên Hệ
47 Giấy Supreme A5 80 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Paper One
48 Paper One 70g A4 Giấy Paper One 70g A4 Liên Hệ
49 Paper One 80g A4 Giấy Paper One 80g A4 Liên Hệ
50 Paper One 70g A3 Giấy Paper One 70g A3 Liên Hệ
51 Paper One 80g A3 Giấy Paper One 80g A3 Liên Hệ
Nhóm : Giấy Double A
52 Double A 70g A5 Giấy Double A 70g A5 Liên Hệ
53 Double A 80g A5 Giấy Double A 80g A5 Liên Hệ
54 Double A 70g A4 Giấy Double A 70g A4 Liên Hệ
55 Double A 80g A4 Giấy Double A 80g A4 Liên Hệ
56 Double A 80g A3 Giấy Double A 80g A3 Liên Hệ